अन्तिम Quker ट्रेलर ट्रेलर डिजारीहरू अक्टुबर th औं प्रीमियर